Administratíva pre poľnohospodárov

Evidujte v Exceli a efektívne tak šetrite svoj pracovný čas a peniaze.

Práve sa deje

29. júl 2021

PPA zverejnila oznámenie o ďalšom vykonaní administratívnych kontrol na jednotných žiadostiach pre rok 2021. Celý postup možných opráv, úprav, aj s upozornením na dodržanie pôvodných výmer je krásne popísaný v oznámení na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vykonanch-administratvnych-kontrolch-na-predloench-jednotnch-iadostiach-v-roku-2021/11016

2. júl 2021

Pokiaľ ste sa zúčastnili výziev 46 alebo 47/PRV/2020 a nepostrehli ste, že PPA zverejnila zoznam schválených žiadostí, ako aj tých, o ktorých ešte rozhoduje, nájdete ich na stránke PPA.

Zdroj PPA :

46/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-46-prv-2020/10907

47/PRV/2020

https://www.apa.sk/aktuality/zoznam-iadost-o-nenvratn-finann-prspevok-v-rmci-vzvy-47-prv-2020/10908

1. júl 2021

PPA má nového šéfa.

Generálnym riaditeľom sa stal Mgr. Jozef Kiss, MA.

Zdroj MPRV SR:

https://www.mpsr.sk/aktualne/minister-vlcan-vymenoval-noveho-generalneho-riaditela-ppa/16937


Info o stránke

Tabuľková evidencia


Jednoduché evidencie určené pre prácu v programe Excel alebo LibreCalc k zefektívneniu administratívnej práce malých podnikateľov.

Príručka pre evidenciu


Každá evidencia je poskytnutá s vypracovaným manuálom, ktorý okrem práce s evidenciou obsahuje aj tipy k zvládnutiu Excelu.

Voľný obsah


Voľný obsah na stránke obsahuje laické inštruktážne videá pre prácu v Exceli, prípadne ukážky a súbory pre pokročilých na zefektívnenie práce.

Cena


Poplatok za jednotlivé evidencie je jednorázový. Upradeované evidencie sú zasielané bez doplatku všetkým, ktorí si zakúpili pôvodnú evidenciu.

Upgrade 


Evidencie sú navrhnuté s minimalizáciou potreby upgradeu. Pri zmene zákonných limitov a noriem si vie užívateľ tieto sám jednoducho upraviť.

Osobný prístup


V prípade osobitných požiadaviek a pripomienok je možné šablóny upraviť, prípadne navrhnúť novú jedinečnú podľa Vašich potrieb.

Referencie