Efektívna administratíva poľnohospodárov

Informácie a produkty určené menším a stredným poľnohospodárom.

Práve sa deje

12. august 2021

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu Zelená nafta 2021. Výzva je otvorená od 16. augusta do 17. septembra, nenechávajte si to na poslednú chvíľu :).

Viac info, ako aj postup podávania žiadostí cez portál itms2014.sk nájdete na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2021/11030

29. júl 2021

PPA zverejnila oznámenie o ďalšom vykonaní administratívnych kontrol na jednotných žiadostiach pre rok 2021. Celý postup možných opráv, úprav, aj s upozornením na dodržanie pôvodných výmer je krásne popísaný v oznámení na stránke PPA.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vykonanch-administratvnych-kontrolch-na-predloench-jednotnch-iadostiach-v-roku-2021/11016

Najnovšie články

Pripravil som pre Vás menší rešerš §59a, ktorý od apríla ustanovil niektoré podmienky pre jednotlivé opatrenia AEKO v prechodnom období 2021 a 2022. Týkajú sa nie len úplne nových žiadateľov, ktorí do záväzkov vstúpili podaním jednotnej žiadosti v tomto roku, ale aj tých, ktorí už v záväzku boli v programovom období 2014-2020, ten ukončili ako...

Info o stránke

Tabuľková evidencia


Jednoduché evidencie určené pre prácu v programe Excel alebo LibreCalc k zefektívneniu administratívnej práce malých podnikateľov.

Príručka pre evidenciu


Každá evidencia je poskytnutá s vypracovaným manuálom, ktorý okrem práce s evidenciou obsahuje aj tipy k zvládnutiu Excelu.

Voľný obsah


Voľný obsah na stránke obsahuje laické inštruktážne videá pre prácu v Exceli, prípadne ukážky a súbory pre pokročilých na zefektívnenie práce.

Cena


Poplatok za jednotlivé evidencie je jednorázový. Upradeované evidencie sú zasielané bez doplatku všetkým, ktorí si zakúpili pôvodnú evidenciu.

Upgrade 


Evidencie sú navrhnuté s minimalizáciou potreby upgradeu. Pri zmene zákonných limitov a noriem si vie užívateľ tieto sám jednoducho upraviť.

Osobný prístup


V prípade osobitných požiadaviek a pripomienok je možné šablóny upraviť, prípadne navrhnúť novú jedinečnú podľa Vašich potrieb.

Referencie