Aký je postup

Snažím sa aj týmto stručným opisom hrať fér, keďže aj ja nakupujem online, a teda málokedy čítam obchodné podmienky, poskytujem Vám aspoň základné zhrnutie a upozornenia.

Týmto Vás samozrejme neodrádzam aby ste sa s obchodnými podmienkami oboznámili, práve naopak, sú v časti Dokumenty, smelo do toho.

 

1. Produkt si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára, ktorý sa nachádza pod týmto textom. Vyplnením objednávky nie ste viazaní povinnosťou platby. Zmluva sa podľa obchodných podmienok uzatvorí medzi Vami a mnou až v okamihu pripísania úhrady na môj účet.

2. Oboznámenie sa s už vyššie spomenutými obchodnými podmienkami a inými vyhláseniami je plne vo Vaše réžii.

3. Ak so všetkým uvedeným súhlasíte, smelo odošlite objednávku.

4. Do 48 hodín Vám zašlem rekapituláciu objednávky spolu s platobnými údajmi. Objednávku je potrebné uhradiť do 10 dní od tohto potvrdenia.

5. Na základe úhrady do 24 hodín vystavím faktúru a zašlem Vám potvrdenie úhrady spolu s jedinečným linkom na záložku mojej stránky, z ktorej si stiahnete objednané produkty.

Tento link na stiahnutie bude aktívny 13 dní. Tvorí ho veľmi jednoduchý formulár s menom, názvom, mailom a IČOm, ktorý po odoslaní aktivuje uloženie súboru na Vás počítač, disk, už kdekoľvek ho len uložíte.

6. Od doby úhrady ceny za produkty začína plynúť výpovedná lehota 14 dní až do okamihu, kým si súbor nestiahnete. Teda od úhrady do 14 dní môžete odstúpiť od zmluvy podľa obchodných podmienok a uhradená suma Vám bude vrátená.

Následne ak súbor ale stiahnete, už nie je možné ho vrátiť a žiadať vyplatenú cenu späť. Preto si opis produktov riadne prečítajte, pozrite si videá a hlavne to, či je súbor kompatibilný s Vašim softvérom a jeho verziou.

7. Ak váhate, určite neváhajte a kontaktujte ma, rád odpoviem na Vaše otázky. Všetky formy kontaktu nájdete v časti Kontakt.

8. Po stiahnutí si už môžete v pohode užívať prácu s produktami :)