Užitočné informácie

Zo skúseností a rozhovorov s klientmi, ktorí majú záujem uchádzať sa o podanie žiadosti do novej výzvy, som zistil, že nie všetci už mali tú česť niečo podpísať svojim elektronickým podpisom. Aby Vás neprekvapila situácia, že Váš hardvér takýto úkon nedokáže urobiť, alebo že nemáte aktivovaný elektronický podpis, prinášam návod na to, ako zistiť,...

Kde nájdem knihu honov? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa na mňa obraciate. Pripravil som pre Vás preto článok, ktorý Vám objasní, ako správne viesť tzv. knihu honov, aby ste dodržali zákon a zároveň si túto evidenciu čo najviac uľahčili, či vyvarovali sa možným nedostatkom.

Pripravil som pre Vás menší rešerš §59a, ktorý od apríla ustanovil niektoré podmienky pre jednotlivé opatrenia AEKO v prechodnom období 2021 a 2022. Týkajú sa nie len úplne nových žiadateľov, ktorí do záväzkov vstúpili podaním jednotnej žiadosti v tomto roku, ale aj tých, ktorí už v záväzku boli v programovom období 2014-2020, ten ukončili ako...

Máte otázku?

Pokiaľ potrebujete radu, či preveriť informáciu týkajúcu sa administrácie, podmienok, povinností a práv poľnohospodárov, a na druhej linke je neustále obsadené alebo neviete, na koho sa máte obrátiť? Môžete mi otázku napísať cez formulár. Pokiaľ to bude v mojich silách, Vašu otázku spracujem, odpovede preverím a uverejním článok s odpoveďou, ktorá určite pomôže aj ostatným, ktorý môžu byť v danej téme v neistote.