Informácie a rady

Kde nájdem knihu honov? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa na mňa obraciate. Pripravil som pre Vás preto článok, ktorý Vám objasní, ako správne viesť tzv. knihu honov, aby ste dodržali zákon a zároveň si túto evidenciu čo najviac uľahčili, či vyvarovali sa možným nedostatkom.

Pripravil som pre Vás menší rešerš §59a, ktorý od apríla ustanovil niektoré podmienky pre jednotlivé opatrenia AEKO v prechodnom období 2021 a 2022. Týkajú sa nie len úplne nových žiadateľov, ktorí do záväzkov vstúpili podaním jednotnej žiadosti v tomto roku, ale aj tých, ktorí už v záväzku boli v programovom období 2014-2020, ten ukončili ako...

Máte otázku?

Pokiaľ potrebujete radu, či preveriť informáciu týkajúcu sa administrácie, podmienok, povinností a práv poľnohospodárov, a na druhej linke je neustále obsadené alebo neviete, na koho sa máte obrátiť? Môžete mi otázku napísať cez formulár. Pokiaľ to bude v mojich silách, Vašu otázku spracujem, odpovede preverím a uverejním článok s odpoveďou, ktorá určite pomôže aj ostatným, ktorý môžu byť v danej téme v neistote.