Aby Vás neprekvapil vlastný podpis

16.02.2022

Zo skúseností a rozhovorov s klientmi, ktorí majú záujem uchádzať sa o podanie žiadosti do novej výzvy, som zistil, že nie všetci už mali tú česť niečo podpísať svojim elektronickým podpisom. Aby Vás neprekvapila situácia, že Váš hardvér takýto úkon nedokáže urobiť, alebo že nemáte aktivovaný elektronický podpis, prinášam návod na to, ako zistiť, či by Vám to šlo bez problémov.

Veľmi stručne a jasne, to že máte OP s čipom ešte neznamená, že máte elektronický podpis aktivovaný. Pri vybavení OP ste dostali "brožúrku", do ktorej ste zapísali tri heslá:

- BOK - základné heslo, ktorým sa prihlasujete k svojmu OP resp. elektronickej schránke,

- KEP (alebo ZEP) PIN - teda kvalifikovaný resp. zaručený elektronický podpis,

- KEP (alebo ZEP) PUK - ktorým odblokujete zablokovaný OP.


Nebudem Vás zaťažovať celým procesom, ktorý vlastne zmenil ZEP na KEP, že sa v roku 2017 menila podpisová politika a všetky OP dovtedy vydané so ZEPom sa museli naradiť novou podpisovou politikou KEPom.

Uvádzam hlavne link na tlačovú správu ministerstva vnútra, ktorým sa oznamuje ukončenia vydávania cetrifikátu pre e-podpis. Nemám kapacitu študovať všetky technikálie, ešte k tomu tam ani nie je nič extra uvedené k tomu, ako bude fungovať vydávanie certifikátu po tam uvedenom termíne, avšak sú tam uvedené aspoň "životné situácie", ktoré súvisia s obsahom tejto správy. 

Tlačová správa MVSR


Každopádne. Či je s Vašim OP všetko v poriadku si overíte v dvoch úkonoch.


Ilustačný obrázok
Ilustačný obrázok

I.

Ako prvé je potrebné overiť si platnosť certifikátov vydaných na OP s čipom.

Toto vykonáte na adrese:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/info_zoznam+certifikatov/

Popis tejto služby znie, overiť platnosť vydaných certifikátov pre OP s čipom. Na uvedenom linku službu spustíte jednoduchým klikom, majte už v PC čítačku a aj zastrčený OP.

Následne Vás systém vyzve na prihlásenie do OP zadaním BOKu, a po tomto úkone získate správu, ako na tom Vaše podpisové certifikáty sú.


II.

A po druhé, overiť si, či je Váš OP a hardvér schopný podpísať dokument v elektronickej schránke.

V čom je najčastejší problém. V tom, že veľa z Vás ignoruje fakt, že Windows po čase prestáva podporovať aktualizácie svojich operačných programov (Windows XP, Window 7, Windows 8, a samozrejme staršie, už majú technickú podporu dávno ukončenú). V praxi to znamená, že laicky, pokiaľ podpisová politika (systém, ktorý na slovensko.sk zabezpečuje programové vybavenie podpisovania elektronickým podpisom) bude vyžadovať aplikáciu, komponent, niečo, čo Váš operačný systém mať nebude, z dôvodu, že mu to tam žiadna aktualizácia nedodala, podpisovanie nebude fungovať. Je samozrejme možné zistiť, aký komponent chýba a doinštalovať ho z oficiálnej stránky Microsoftu, avšak, jeho správne fungovanie nebude zaručené a zároveň, je to dosť časovo náročné.


Slovensko.sk avšak ponúka možnosť, ako si proces úspešného podpisu cez jeho portál overiť.

V PDF návode Vám prinášam postup procesu tohto overenia.


                          Návod na overenie funkčného podpisovania v PDF


Pokiaľ by sa proces niekde zastavil, viete tak identifikovať problém. 

Môže sa stať že nemáte nainštalované všetky potrebné komponenty. Tie nájdete na tomto linku. Overíte si Váš operačný systém, a buď si stiahnete celý balík aplikácií alebo, ak Vám funguje čítačka aj prihlásenie s OP, rozkliknite jednotlivé aplikácie a stiahnite si balíček č. 3 Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis, a tieto reinštalujte. Pozor, je tam upozornenie, že najprv musíte odinštalovať D.Launcher. V spodnej časti zároveň vidíte, aké komponenty a podmienky, musí Váš PC spĺňať, aby všetko bežalo hladko, tak ako má.

Napadá mi ešte prípad, že pri takomto podpise Vás systém môže vyzvať na aktualizáciu Javy (Update), treba to povoliť, a nechať inštalovať, alebo Vás môže vyzvať na otvorenie podpisovania cez dialógové okno, taktiež, nezľaknúť sa a povoliť. Vzhľad podpisových okien bude iný, ale proces je rovnaký, ako som znázornil na obrázkoch vyššie. Nezabudnite, že najprv sa pri podpise zadáva BOK, akože sa potrebuje dostať do Vášho OP, a až potom kód pre podpis KEP resp. ZEP, ktorým sa daný dokument podpíše.


Skontrolujte si to v predstihu, aby ste mohli nefunkčnosť Vášho PC alebo OP ešte doriešiť, kým nastane čas podania žiadosti, alebo iný úkon, pri ktorom budete potrebovať niečo elektronicky podpísať.


PS: Nezabudnite si všimnúť, do kedy máte podpis platný :)