Aktuálne informácie

9. marec 2022

Nezabudnite do 15. marca vyúčtovať Zelenú naftu 2021.
Všetko vybavíte šikovne v dvoch (no dobre, tak v šiestich🙃) krokoch. Prihláste sa na itms2014. Ako vždy, bude od Vás chcieť zmenu hesla, dám Vám tip, nastavte si to isté heslo, systém Vás neupozorní na to že je staré aj nové heslo rovnaké😉. Následne v dolnej časti nájdete "Štátnu a minimálnu pomoc", keď si ju rozkliknete, uvidíte žiadosti pre zelenú naftu. Dostaňte sa do aktuálnej (čo je posledná z 2021) a posledným krokom v žiadosti je "Finančné zúčtovanie".
Tu už je to len o pár klikoch.


https://www.itms2014.sk/login#@login 

10. február 2022

PPA zverejnila oznámenie o možnosti predkladať žiadosti na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Žiadosť pokrýva dotácie na dojčiace kravy staršie ako 24 mesiacov a ovce a kozy staršie ako 12 mesiacov. Žiadosti sa môžu podávať od 15. do 28. februára.

Zdroj:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-vo-veci-predkladania-iadost-na-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-r-2022/11321

7. február 2022

Aby Vám neuniklo v tom humbuku, od roku 2022, vrátane, prvý termín kosenia a pasenia (ako hlavnej agrotechnickej operácie) nebude závislý na nadmorskej výške pôdneho bloku, ale bude musieť byť ukončený najneskôr do 30. 9. bežného roka.

Plus, pribudol nový prvok zaraditeľný do splnenia podmienok EFA (blokov, ktoré plnia podmienku ekologického záujmu), ktorým je orná pôda (resp. úhor) vysadený medonosnými plodinami (ich zmesou) s váhovým faktorom 1,5 (pozor, vysadený už od 1. marca).

Zdroj:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/342/20220215.html

2. február 2022

PPAčka zverejnila dlho očakávanú výzvu 52/PRV/2022 pre opatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, v ktorej plánuje investovať do poľnohospodárskych podnikov (vrátane malých farmárov) 110 mil Eur.

Výzva je rozdelená na 7 oblastí v získaní podpory, a síce pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby (dole máte zoznam plodín určených pre podporu v ŠRV), živočíšnej výroby, obe oblasti rozdelené pre projekty do 80tich Eur a nad 80tis Eur do 2mil Eur, ďalej pre oblasť ŠRV a ŽV určených pre malých poľnohospodárov a pre oblasť skladovacích kapacít pre produkciu ŠRV.

V priebehu týždňa Vám pripravím krátky sumár informácií pre lepšiu orientáciu v tejto výzve.

Podpora v rámci výzvy je možná aj pre nových začínajúcich poľnohospodárov

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--52-prv-2022-pre-podopatrenie-4-1-podpora-na-investcie-do-ponohospodrskych-podnikov/11311