Aktuálne informácie

8. október 2020

PPA zverejnila 2. výzvu na predkladanie žiadostí k opatreniu Zelená nafta pre rok 2020, a to pre oprávnených žiadateľov, ktorý si v riadnom termíne nestihli žiadosť podať. Termín je do 13. októbra. 

20. september 2020

V časti Voľný obsah pre začiatočníkov som zmenil písanú verziu predstavenia prostredia excelového zošita na video ukážku.

15. september 2020

V časti Voľný obsah pre začiatočníkov pribudla video ukážka o filtrovaní údajov.

15. september 2020

V piatok 18. septembra 2020 sa končí možnosť podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta 2020).

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2020/10123

15. september 2020

Zdieľajte príspevok denníka pasenia z www.facebook.com/martexsk na svojom profile a objednajte si denník pasenia so zľavou 5 Eur. Do objednávky napíšte poznámku "Zdieľané".

6. september 2020

V časti Voľný obsah pribudla video ukážka o zoraďovaní.

4. septembra 2020

Oznámenie o zverejnení novej vrstvy svahovitosti v systéme GSAA platnej pre jednotné žiadosti od roku 2021.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-novej-vrstve-svahovitosti-v-gsaa/10174

21. august 2020

Objednávky sú spustené, smelo do toho 👍

strana 1 - 2 -...