Archív noviniek zverejnených v 2020

30. november 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo Vestník č. 22/2020, ktorým ustanovilo výšky priamych platieb.

Zdroj MPRV SR: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=126&year=2020

18. november 2020

PPA vydala zoznam žiadateľov o platby ANC, AEKO a EKO, ktorý nedodržali podmienku minimálneho zaťaženia TTP  vo výške 0,3 DJ/ha.  Finálny prepočet zaťaženia pre schvaľovanie platieb bude vykonaný v 48. týždni.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-platby-na-anc-aeko-a-eko/10332</blockquote>

27. október 2020

PPA zverejnila informácie pre záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo, ktoré sa v prechodnom období rokov 2021 a 2022 bude riadiť dvojročnými záväzkami.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/informcia-pre-zujemcov-o-ekologick-ponohospodrstvo-v-prechodnom-obdob-2021-2022/10306

8. október 2020

PPA zverejnila 2. výzvu na predkladanie žiadostí k opatreniu Zelená nafta pre rok 2020, a to pre oprávnených žiadateľov, ktorý si v riadnom termíne nestihli žiadosť podať. Termín je do 13. októbra. 

20. september 2020

V časti Voľný obsah pre začiatočníkov som zmenil písanú verziu predstavenia prostredia excelového zošita na video ukážku.

15. september 2020

V časti Voľný obsah pre začiatočníkov pribudla video ukážka o filtrovaní údajov.

15. september 2020

V piatok 18. septembra 2020 sa končí možnosť podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta 2020).

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2020/10123

15. september 2020

Zdieľajte príspevok denníka pasenia z www.facebook.com/martexsk na svojom profile a objednajte si denník pasenia so zľavou 5 Eur. Do objednávky napíšte poznámku "Zdieľané".

6. september 2020

V časti Voľný obsah pribudla video ukážka o zoraďovaní.

4. septembra 2020

Oznámenie o zverejnení novej vrstvy svahovitosti v systéme GSAA platnej pre jednotné žiadosti od roku 2021.

Zdroj PPA: https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-novej-vrstve-svahovitosti-v-gsaa/10174

21. august 2020

Objednávky sú spustené, smelo do toho 👍