Začíname s Excelom

Dopĺňam náhodne a priebežne podľa toho, ako veľmi som zaneprázdnený. Ak by prehrávanie videa začalo na nižšom rozlíšení, nastavte si rozlíšenie 1080p.

Na stiahnutie dávam k dispozícii súbor, s ktorým točím videá. Obsahuje upravené, ale aj neupravené tabuľky, a hárok pre formáty dátumov. Aby ste si nemuseli vymýšľať vlastné tabuľky s údajmi, alebo neničili Vaše uložené súbory, môžete si teda na ňom skúšať Vaše začiatky s Excelom.


Užívateľské prostredie

Filtrovanie údajov


Zoraďovanie údajov


Kompletnú zostavu video ukážok nájdete taktiež na YouTube. Ak budete kanál odoberať, o nových ukážkach sa dozviete takmer okamžite.

Klinite sem.


V dohľadnej dobe pridám nasledujúce videá:

Šikovné klávesové skratky 1 a 2

Formát buniek 1 (číslo a dátum)

Formát buniek 2 (text, špeciálne, vlastný formát)

Formát buniek 3 (orámovanie a zarovnanie)

Pridávanie riadkov a stĺpcov

Kopírovanie formátu

Prilepiť špeciálne

Tlač v nových verziách

Možnosti tlače v nových verziách

Špeciálna tlač (tlačiť názvy a tlač ako PDF)

Tlač výberu buniek v starších verziách

Hlavička a päta

Zobrazenie hárka a práca s hárkom

Zabezpečenie hárku

Matematické úkony v Exceli

Základné vzorce 1 (funkcie SUM, MAX, MIN)

Základné vzorce 2 (funkcie IF, IFS)

Základné vzorce 3 (funkcie OR, AND)