Blbne mi messenger, takže ak nechcete čakať dlho na odpoveď, kontaktujte ma radšej mailom alebo cez WhatsUp.

Martin

Kontaktné informácie

Bc. Martin Gallo

049 32 Honce 97, okres Rožňava

IČO 53 146 930

DIČ 108 251 55 22

+421 907 631 326

martin.martex.sk@gmail.com


QR kód pre novinky na Instagrame

QR kód pre komunikáciu vo WhatsApp


Platobné informácie

Banka: Revolut

BIC: REVOLT21

IBAN: LT44 3250 0001 5560 3088


Ostatné informácie

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Rožňave pod č. 850-14032.

Nie som platca DPH.


Dozorné orgány

Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Daňový úrad Košice, pobočka Rožňava, Zeleného stromu 1822/10, 048 01 Rožňava


Stručne o mne

Pracujem od roku 2013 na pozícii administratívneho pracovníka v spoločnosti, ktorá podniká v poľnohospodárstve. Pre uľahčenie administratívnych povinností som pre vlastnú potrebu vytvoril zopár súborov pre program Excel. Popri práci som sa stretol aj s potrebami iných, menších poľnohospodárskych subjektov, či už vo vedení agroevidencie, denníka pasenia alebo evidencie nájomných zmlúv. Preto som sa rozhodol súbory, ktoré mne doteraz prácu uľahčovali, v rámci svojich vedomostí a skúseností efektívne vylepšiť, a ponúknuť aj ostatným farmárom a menším poľnohospodárom.