Kontaktné informácie

Bc. Martin Gallo

049 32 Honce 97, okres Rožňava

IČO 53 146 930

DIČ 108 251 55 22

+421 907 631 326

martin.martex.sk@gmail.com


QR kód pre novinky na Instagrame

QR kód pre komunikáciu vo WhatsApp


Platobné informácie

Banka: mBank S. A., pobočka zahraničnej banky

SWIFT: BREXSKBXXXX

IBAN: SK19 8360 5207 0042 0402 4643


Ostatné informácie

Zapísaný v živnostenskom registri OÚ v Rožňave pod č. 850-14032.

Nie som platca DPH.


Dozorné orgány

Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Daňový úrad Košice, pobočka Rožňava, Zeleného stromu 1822/10, 048 01 Rožňava


Stručne o mne

Pracujem od roku 2013 na pozícii administratívneho pracovníka v spoločnosti, ktorá podniká v poľnohospodárstve. Pre uľahčenie administratívnych povinností som pre vlastnú potrebu vytvoril zopár súborov pre program Excel. Popri práci som sa stretol aj s potrebami iných, menších poľnohospodárskych subjektov, či už vo vedení agroevidencie, denníka pasenia alebo evidencie nájomných zmlúv. Preto som sa rozhodol súbory, ktoré mne doteraz prácu uľahčovali, v rámci svojich vedomostí a skúseností efektívne vylepšiť, a ponúknuť aj ostatným farmárom a menším poľnohospodárom.