Objednávka

Pred vyplnením objednávky si prosím prečítajte stručné vysvetlenie postupu.

Pokiaľ objednávate na IČO, vyplňte všetky políčka.

Ak objednávate ako súkromná osoba, postačia povinné.

* Všeobecné obchodné podmienky v platnom znení si prečítate v časti Dokumenty.

   Pokiaľ s obchodnými podmienkami nesúhlasíte, nevytvárajte objednávku.

** Ods. 8 §4 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení znie:

Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný:

a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a). 

Ľudskou rečou povedané, musím Vás upozorniť, že vzhľadom na to, že obsah mojich produktov je výlučne elektronický (ľahko kopírovateľný), ak po uzavretí zmluvy uhradením objednávky získate prístup k možnosti stiahnuť si objednaný súbor z mojej stránky, a v okamihu, ako sa začne sťahovanie, strácate právo na odstúpenie od zmluvy, a to aj pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy od dátumu prijatia platby za produkty podľa obchodných podmienokTeda, po začatí sťahovania súboru, nie je možné súbor "vrátiť" a žiadať uhradenú čiastku späť.