Efektívna administratíva poľnohospodárov

Informácie a produkty určené menším a stredným poľnohospodárom.

Práve sa deje

9. marec 2022

Nezabudnite do 15. marca vyúčtovať Zelenú naftu 2021.
Všetko vybavíte šikovne v dvoch (no dobre, tak v šiestich🙃) krokoch. Prihláste sa na itms2014. Ako vždy, bude od Vás chcieť zmenu hesla, dám Vám tip, nastavte si to isté heslo, systém Vás neupozorní na to že je staré aj nové heslo rovnaké😉. Následne v dolnej časti nájdete "Štátnu a minimálnu pomoc", keď si ju rozkliknete, uvidíte žiadosti pre zelenú naftu. Dostaňte sa do aktuálnej (čo je posledná z 2021) a posledným krokom v žiadosti je "Finančné zúčtovanie".
Tu už je to len o pár klikoch.


https://www.itms2014.sk/login#@login 

10. február 2022

PPA zverejnila oznámenie o možnosti predkladať žiadosti na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Žiadosť pokrýva dotácie na dojčiace kravy staršie ako 24 mesiacov a ovce a kozy staršie ako 12 mesiacov. Žiadosti sa môžu podávať od 15. do 28. februára.

Zdroj:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-vo-veci-predkladania-iadost-na-doplnkov-vntrottnu-platbu-na-dobytie-jednotky-pre-r-2022/11321

Najnovšie články

Zo skúseností a rozhovorov s klientmi, ktorí majú záujem uchádzať sa o podanie žiadosti do novej výzvy, som zistil, že nie všetci už mali tú česť niečo podpísať svojim elektronickým podpisom. Aby Vás neprekvapila situácia, že Váš hardvér takýto úkon nedokáže urobiť, alebo že nemáte aktivovaný elektronický podpis, prinášam návod na to, ako zistiť,...

Info o stránke

Tabuľková evidencia


Jednoduché evidencie určené pre prácu v programe Excel alebo LibreCalc k zefektívneniu administratívnej práce malých podnikateľov.

Príručka pre evidenciu


Každá evidencia je poskytnutá s vypracovaným manuálom, ktorý okrem práce s evidenciou obsahuje aj tipy k zvládnutiu Excelu.

Voľný obsah


Voľný obsah na stránke obsahuje laické inštruktážne videá pre prácu v Exceli, prípadne ukážky a súbory pre pokročilých na zefektívnenie práce.

Cena


Poplatok za jednotlivé evidencie je jednorázový. Upradeované evidencie sú zasielané bez doplatku všetkým, ktorí si zakúpili pôvodnú evidenciu.

Upgrade 


Evidencie sú navrhnuté s minimalizáciou potreby upgradeu. Pri zmene zákonných limitov a noriem si vie užívateľ tieto sám jednoducho upraviť.

Osobný prístup


V prípade osobitných požiadaviek a pripomienok je možné šablóny upraviť, prípadne navrhnúť novú jedinečnú podľa Vašich potrieb.

Referencie