Efektívna administratíva poľnohospodárov

Informácie a produkty určené menším a stredným poľnohospodárom.

Práve sa deje

22. november 2021

Vážení, PPA opätovne prekontrolovala ANC záväzky tohtoročných žiadateľov, a zostavila súbor tých, ktorí porušili podmienku minimálneho zaťaženia na TTP a klesli od mája do konca októbra pod 0,3 DJ/ha. Pokiaľ ste si nie istí, skontrolujte sa v ich zverejnenom zozname. Následne je nutné, ako píše PPA, prekontrolovať si stavy zvierat, resp. spracované hlásenia v CEHZ. Z mojich skúseností, však predpokladám, že väčšina týchto žiadateľov vykoná stiahnutie časti TTP výmery pre tento rok. 

Systém GSAA bol uzatvorený ešte dnes ráno, no dostal som relevantnú info z PPA, že sa GSAAčko otvorí už dnes. Finálny výpočet zaťaženia vykoná PPA 25teho. Nezabudnite, že každú opravu hraníc je nutné podložiť aj papierovo na Vašu regionálnu PPAčku. Pri takejto oprave hraníc si dajte pozor, že stiahnutie časti výmery na danom formulári žiadosti o opravu hraníc nekrížikujete, a po úprave hraníc v GSAA (nezabudnite validovať a žiadosť podať) len podávate danú papierovú žiadosť podpísanú. Všetko musíte stihnúť do 24tého, a to ešte dokonca aj odovzdať túto žiadosť o úpravu na PPA. Pokiaľ ste si niečím nie istí, a nachádzate sa vo zverejnenom zozname, kontaktujte svoje regionálne PPAčky, isto Vám poradia.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-platby-na-anc/11196

10. november 2021

PPA pristúpila k administrovaniu záväzkov AEKO a EKO, do ktorých sme tento rok vstupovali na novo do prechodného dvojročného obdobia. Do e-schránok doručuje oznámenie o tomto administrovaní. Ak takúto správu dostanete, že ste boli zaradení do záväzku, do 15 dní od doručenia tohto oznámenia je potrebné doručiť na Vaše regionálne pracovisko záväzné vyhlásenie. Tieto jednotlivé vyhlásenia nájdete v prílohe oznámenia, ktorého link nájdete v zdroji pod týmto odsekom. Skontrolujte si teda e-schránky :). 

Upozornenie: nezasielajte tieto záväzné vyhlásenia predtým, než oznámenie o administrovaní dostanete do svojej schránky a ho aj prevezmete.

Zdroj PPA:

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-iadateov-o-zaradenie-do-agroenvironmentlneho-klimatickho-opatrenia-a-do-opatrenia-ekologick-ponohospodrstvo-v-roku-2021-2022/11177

Najnovšie články

Kde nájdem knihu honov? To je najčastejšia otázka, s ktorou sa na mňa obraciate. Pripravil som pre Vás preto článok, ktorý Vám objasní, ako správne viesť tzv. knihu honov, aby ste dodržali zákon a zároveň si túto evidenciu čo najviac uľahčili, či vyvarovali sa možným nedostatkom.

Pripravil som pre Vás menší rešerš §59a, ktorý od apríla ustanovil niektoré podmienky pre jednotlivé opatrenia AEKO v prechodnom období 2021 a 2022. Týkajú sa nie len úplne nových žiadateľov, ktorí do záväzkov vstúpili podaním jednotnej žiadosti v tomto roku, ale aj tých, ktorí už v záväzku boli v programovom období 2014-2020, ten ukončili ako...

Info o stránke

Tabuľková evidencia


Jednoduché evidencie určené pre prácu v programe Excel alebo LibreCalc k zefektívneniu administratívnej práce malých podnikateľov.

Príručka pre evidenciu


Každá evidencia je poskytnutá s vypracovaným manuálom, ktorý okrem práce s evidenciou obsahuje aj tipy k zvládnutiu Excelu.

Voľný obsah


Voľný obsah na stránke obsahuje laické inštruktážne videá pre prácu v Exceli, prípadne ukážky a súbory pre pokročilých na zefektívnenie práce.

Cena


Poplatok za jednotlivé evidencie je jednorázový. Upradeované evidencie sú zasielané bez doplatku všetkým, ktorí si zakúpili pôvodnú evidenciu.

Upgrade 


Evidencie sú navrhnuté s minimalizáciou potreby upgradeu. Pri zmene zákonných limitov a noriem si vie užívateľ tieto sám jednoducho upraviť.

Osobný prístup


V prípade osobitných požiadaviek a pripomienok je možné šablóny upraviť, prípadne navrhnúť novú jedinečnú podľa Vašich potrieb.

Referencie